Перейти до вмісту

Приватність

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПОЛІТИКА КУКИ

Краківська школа шиття – «Швейна кімната»

І. Визначення

 • Терміни, використані в цьому документі, означають:
  • Політика конфіденційності – ця Політика конфіденційності
  • Персональні дані – це будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи („суб’єкт даних”); ідентифікована фізична особа – це особа, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема щодо ідентифікатора, такого як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або один або кілька факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи.
  • Суб’єкт даних – будь-яка фізична особа, персональні дані якої обробляються Адміністратором.
  • Положення про захист даних – означають усі застосовні загальнозастосовні положення Європейського Союзу, а також місцево застосовні положення його держав-членів, включаючи, серед іншого, акти, директиви та регламенти, що стосуються захисту персональних даних, зокрема GDPR (як визначено нижче).
  • RODO – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальне положення про захист даних);
  • Контролер даних – Krakowska Szkoła Szycia – „Zszywalnia” з місцезнаходженням у Кракові за адресою: ul. Wieniawskiego 62, 31-436 Kraków NIP: 9452173962.

II. Обробка персональних даних

 • У зв’язку зі своєю підприємницькою діяльністю Адміністратор даних збирає дані для певних, законних цілей, обробляє їх відповідно до законодавства та не піддає подальшій обробці, несумісній з цими цілями. Дані збираються лише в належному, необхідному та необхідному обсязі стосовно цілей, для яких вони обробляються.
 • Адміністратор докладає всіх зусиль, щоб захистити дані від несанкціонованого доступу третіх осіб і в цьому плані застосовує організаційні та технічні заходи безпеки на високому рівні. Адміністратор не надає дані будь-яким неавторизованим одержувачам відповідно до обов’язкових положень законодавства щодо цього.
 • Адміністратори/юридичні особи, яким довірена обробка ваших персональних даних

III. Безпека персональних даних

 • З метою забезпечення цілісності та конфіденційності даних Розпорядник даних запровадив процедури, що дозволяють отримати доступ до персональних даних лише уповноваженим особам і лише в тій мірі, в якій це необхідно для виконання завдань, які вони виконують.
 • Розпорядник даних також вживає всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб його субпідрядники та інші співпрацюючі організації гарантували застосування відповідних заходів безпеки кожного разу, коли вони обробляють персональні дані від імені розпорядника даних.
 • Контролер даних проводить постійний аналіз ризиків і контролює адекватність захисту даних, що застосовується до виявлених загроз. При необхідності Адміністратор даних вживає додаткові заходи для підвищення безпеки даних.

IV. Які цілі обробки ваших персональних даних?

 • Цілі, пов’язані з пропозицією або продажем продуктів і послуг Stapler через веб-сайт zszywalnia.pl та наданням відповідних послугВаші персональні дані обробляються з метою надання вам інформації про комерційну пропозицію «Zszywalnia», укладання з вами та виконання договорів про купівлю/продаж продуктів і послуг «Zszywalnia» через веб-сайт zszywalnia.pl, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із до комерційних пропозицій або договорів купівлі/продажу продукції та послуг «Швейної».
 • Маркетингові та аналітичні ціліЗ вашої згоди персональні дані можуть оброблятися в маркетингових цілях, включаючи надсилання вам комерційної або маркетингової інформації щодо продуктів і послуг «Швейніє» або (інформаційний бюлетень), профілювання та аналітичних цілей, а також виявлення ботів і зловживань і статистичні вимірювання. Крім того, ваші дані також можуть оброблятися, щоб вміст, що відображається на веб-сайтах, включаючи комерційні або маркетингові повідомлення, відповідати вашим інтересам. Якщо надано згоду, дані можуть оброблятися Адміністратором даних і довіреними партнерами.
 • Соціальні мережі в ІнтернетіЯкщо ви є членом спільноти, яка працює навколо соціальних профілів бренду/компанії «Zszywalnia», які функціонують як частина популярних соціальних мереж онлайн, ваші дані обробляються для того, щоб забезпечити ведення та постійне керування цими профілями, зокрема між крім того, для спілкування з членами цих спільнот, організації рекламних кампаній чи заходів – на умовах, визначених у функціональних можливостях та положеннях окремих соціальних платформ. Крім того, вони можуть оброблятися з метою подання позовів і захисту від претензій, а також для статистичних та аналітичних цілей.
 • Традиційне листування або листування електронною поштоюЯкщо ви надсилаєте в «Швейніє» традиційною або електронною поштою листування, не пов’язане з продажем товарів і послуг «Швейніє» або наданих вам послуг або іншого укладеного з вами договору, персональні дані, що містяться в цій листуванні, обробляються лише з метою спілкування та вирішення питання, пов’язаного з цією кореспонденцією. Обробляються лише персональні дані, які мають відношення до питання, до якого відноситься листування.
 • Зв’яжіться по телефонуЯкщо ви звертаєтеся до «Швейної» по телефону, у питаннях, не пов’язаних з укладеним з вами договором або наданими вам послугами, ми вимагаємо персональні дані лише в разі необхідності вирішення справи, до якої відноситься дане звернення.
 • НаймЯкщо ви берете на роботу чи співпрацю з «Zszywalnia», надайте свої персональні дані у листуванні та документах про прийом на роботу, які надсилаються до «Zszywalnia», в обсязі, визначеному положеннями законодавства про працю. Якщо ви надасте додаткові дані, Адміністратор вважатиме, що ви погоджуєтеся на їх обробку з метою найму. Персональні дані, що містяться в листуванні та документах про прийом на роботу кандидатів (CV/бізнес, супровідний лист чи інші документи), які надсилаються до «Zszywalnia», обробляються з метою:
  • виконання зобов’язань, що випливають з положень законодавства, що стосуються процесу працевлаштування, в тому числі Кодексу законів про працю
  • проведення процесу набору в області даних, не передбачених законодавством, а також для цілей майбутніх процесів найму
  • встановлення або переслідування будь-яких претензій або захист від таких претензій.
 • Обробка персональних даних в ІТ-додаткахЯкщо ваші персональні дані обробляються в середовищі ІКТ, це означає, що вони також можуть тимчасово зберігатися та оброблятися для забезпечення безпеки та належного функціонування ІТ-систем – наприклад, у зв’язку з модифікаціями, змінами та функціональним розвитком програми, виявленням помилок і несправностей у програмах, створення резервних копій програми, а також забезпечення безпеки та захисту від зловживань або атак.
 • Збір та обробка даних у ділових відносинахУ зв’язку з проведеною діяльністю Адміністратор збирає персональні дані також в інших випадках – наприклад, під час ділових зустрічей, на галузевих зустрічах або шляхом обміну візитними картками – для цілей, пов’язаних із встановленням та підтримкою ділових контактів.

  У зв’язку із співпрацею Адміністратора даних з бізнес-партнерами, в т.ч бізнес-клієнтів та постачальників, Адміністратор даних обробляє контактні дані осіб, зазначених як ділові контакти щодо Адміністратора даних, наприклад осіб, відповідальних з боку партнера за виконання договору з Адміністратором даних. Контролер даних обробляє контактні дані таких осіб з метою постійного спілкування з діловими партнерами та підтримки контактів з ними.

 • Цілі, пов’язані з проведенням рекламних заходів або організацією маркетингових кампаній для клієнтів «Zszywalnia» та їхніх брендів за допомогою спеціальних веб-сайтів / веб-сайтів (сторінок) або веб-додатків, а також надання відповідних послугВаші персональні дані обробляються з метою надання вам інформації про рекламні заходи або маркетингові кампанії, організовані для клієнтів «Zszywalnia» та їхніх брендів (наприклад, рекламні кампанії, спеціальні кампанії, споживчі конкурси, рекламні лотереї, інші форми просування), що дозволяє вам брати участь у рекламних акціях або організованих маркетингових кампаніях з використанням спеціальних веб-сайтів / веб-сайтів (цільових сторінок), веб-додатків або інших методів комунікації, а також для проведення рекламних акцій, видачі призів, розгляду скарг та вирішення інших питань, пов’язаних із рекламною діяльністю або організованими маркетинговими кампаніями для клієнтів «Швейніє» та їх бренди.

V. Які правові підстави для обробки ваших персональних даних?

 • Цілі, пов’язані з пропозицією або продажем продуктів і послуг „Zszywalnia” через веб-сайт zszywalnia.pl та наданням відповідних послугПравовою підставою для обробки ваших персональних даних є:
  • Ваша добровільна згода на обробку даних (стаття 6 (1) (a) GDPR) з метою надання вам інформації про комерційну пропозицію
  • виконання контракту, стороною якого є суб’єкт даних (стаття 6 (1) (b) GDPR).
 • Маркетингові та аналітичні ціліПравовою основою для обробки ваших даних з маркетинговими цілями є ваша добровільна згода на обробку даних (стаття 6 (1) (a) GDPR).

  Для того, щоб налаштувати вміст, що відображається на веб-сайтах, включаючи комерційні або маркетингові повідомлення, відповідно до ваших інтересів, профілювання та аналітичних цілей, а також виявлення ботів і зловживань і статистичних вимірювань (Google Analytics), юридична основа для обробки ваших персональних даних є законним інтересом даних Адміністратора (стаття 6 (1) (f) GDPR).

 • Соціальні мережі в ІнтернетіПравовою основою для обробки ваших персональних даних є законні інтереси Адміністратора даних (стаття 6 (1) (f) GDPR).
 • Традиційне листування або листування електронною поштоюПравовою основою для обробки ваших персональних даних є законні інтереси Адміністратора даних (стаття 6 (1) (f) GDPR), що полягають у веденні адресованої йому кореспонденції у зв’язку з веденням господарської діяльності. </li >
 • Зв’яжіться по телефонуПравовою основою для обробки ваших персональних даних є законні інтереси Адміністратора даних (стаття 6 (1) (f) GDPR), що полягають у необхідності врегулювати поставлене питання, пов’язане з підприємницькою діяльністю. </li >
 • НаймПравовою підставою для обробки ваших персональних даних є:
  • юридичний обов’язок, покладений на Адміністратора (стаття 6 (1) (c) GDPR у зв’язку з положеннями Трудового кодексу), що полягає у виконанні обов’язків згідно із законом, пов’язаних з процесом працевлаштування, у тому числі з питань праці Код,
  • Ваша добровільна згода на обробку даних (стаття 6 (1) (a) GDPR) стосовно даних, які не вимагаються законом у процесі найму, а також для цілей майбутніх процесів найму,
  • законні інтереси Адміністратора (стаття 6 (1) (f) GDPR), що полягають у встановленні або переслідуванні можливих претензій або захисті від таких претензій,
 •  
 • Обробка персональних даних в ІТ-додаткахПравовою основою для обробки ваших персональних даних є законні інтереси Адміністратора даних (стаття 6 (1) (f) GDPR).
 •  
 • Збір та обробка даних у ділових відносинахПравовою основою для обробки ваших персональних даних є законні інтереси Адміністратора даних (стаття 6 (1) (f) GDPR), що полягають у створенні мережі контактів у зв’язку з веденням підприємницької діяльності або полягають у спілкуванні. з діловими партнерами.
 •  
 • Цілі, пов’язані з проведенням рекламних заходів або організацією маркетингових кампаній для клієнтів «Zszywalnia» та їхніх брендів за допомогою спеціальних веб-сайтів / веб-сайтів (сторінок) або веб-додатків, а також надання відповідних послугПравовою підставою для обробки ваших персональних даних є:
  • Ваша добровільна згода на обробку даних (стаття 6 (1) (a) GDPR) з метою надання вам інформації про рекламні заходи чи маркетингові кампанії, організовані та надання вам можливості брати участь у рекламних акціях чи організованих маркетингових кампаніях
  • виконання контракту, стороною якого є суб’єкт даних (стаття 6 (1) (b) GDPR).
 •  
 • Обробка даних у зв’язку з наданням послуг або виконанням інших договорівПравила обробки ваших персональних даних у зв’язку з пропонованими послугами, пов’язаними з проведенням рекламних заходів або організацією маркетингових кампаній для клієнтів «Zszywalnia» та їх брендів, а також наданням супутніх послуг, викладені в окремих політиках. , доступні на веб-сайтах цих служб – наприклад, PayU, кур’єрські компанії.
 •  
 •  

VI. Вимога надати персональні дані

 • Надання персональних даних з метою надання вам інформації про комерційну пропозицію «Zszywalnia», укладання та виконання договорів купівлі/продажу продуктів і послуг «Zszywalnia» через веб-сайт zszywalnia.pl та вирішення інших питань, пов’язаних з комерційною пропозиції або договори купівлі/продажу товарів і послуг «Швейної машини» необхідні для вищезгаданого надання інформації про комерційну пропозицію, а також для укладання та виконання договорів та надання послуг. Якщо персональні дані не надаються, не можна подавати комерційні пропозиції, не можна укладати договори та надавати послуги.
 • Надання особистих даних для маркетингових цілей, включаючи профілювання та аналітичних цілей, є добровільним. Якщо ви не погоджуєтеся на обробку персональних даних, залишених вами в рамках використання веб-сайту Zszywalnia.pl або інших веб-сайтів, якими керує «Zszywalnia», включаючи ті, що зберігаються в файлах cookie, ваші персональні дані не будуть оброблятися для цієї мети. < / Лі >
 • Обробка даних для пристосування вмісту, що відображається на веб-сайтах, у тому числі комерційних або маркетингових повідомлень, відповідно до ваших інтересів, виявлення ботів і зловживань у сервісах «Швейне», статистичні вимірювання необхідна для надання високоякісних послуг «Швейна». Неможливість збору ваших персональних даних для цих цілей може перешкодити належному наданні послуг.
 • Надання особистих даних, щоб ви могли брати участь у рекламних акціях або маркетингових кампаніях, організованих для клієнтів „Zszywalnia” та їхніх брендів за допомогою спеціальних веб-сайтів / веб-сайтів (цільових сторінок) або інтернет-додатків (наприклад, рекламні кампанії, спеціальні кампанії, споживчі конкурси, рекламні лотереї , інші форми просування), необхідно брати участь у вищезазначених акціях чи організованих маркетингових кампаніях, видавати призи, розглядати скарги та розглядати інші питання, пов’язані з рекламною діяльністю чи організованими маркетинговими кампаніями. участь у акціях чи організованих маркетингових кампаніях. < /li>

VII. Як довго будуть оброблятися ваші персональні дані?

 • Період обробки ваших даних залежить від мети обробки даних та типу та обсягу наданих послуг. Зазначений термін обробки даних може випливати з правил, якщо вони є підставою для обробки. У разі обробки даних на підставі законних інтересів Адміністратора даних – наприклад, для статистичних цілей та цілей виставлення рахунків, з метою пред’явлення претензій або з міркувань безпеки – дані обробляються протягом періоду, який дозволяє їх реалізувати або для ефективне заперечення проти обробки даних. Якщо обробка здійснюється на основі вашої згоди, дані обробляються до моменту їх відкликання.
 • Якщо підставою для обробки ваших даних є необхідність укладання та виконання договору, у тому числі купівлі/продажу товарів чи послуг «Швейна», або внаслідок вашої участі в рекламній чи маркетинговій кампанії, організованій для «Швейної» „ клієнта, ваші персональні дані будуть оброблятися, доки не буде припинено.
 • Ваші персональні дані будуть оброблятися з маркетинговими цілями, доки ви не відкликаєте свою згоду на таку обробку.
 • З точки зору відповідності вмісту, що відображається на веб-сайтах Zszywalnia.pl та веб-сайтах інших веб-сайтів, якими керує „Zszywalnia”, включаючи комерційні або маркетингові повідомлення, вашим інтересам, а також виявлення ботів і зловживань, а також аналітичні Для цілей і статистичних вимірювань Ваші дані оброблятимуться для цих цілей, доки ви не заперечите або доки ви не припините використання пропозиції та послуг «Швейне».
 • Термін обробки персональних даних може бути продовжений, якщо обробка необхідна для встановлення, розслідування або захисту від можливих претензій, і після цього періоду, лише якщо і настільки, наскільки це буде вимагатися законом. Після закінчення періоду обробки дані безповоротно видаляються або анонімізуються.
 • Довірені партнери обробляють дані протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, як зазначено у відповідній політиці конфіденційності Довіреного партнера

VIII. Яким одержувачам будуть передані ваші персональні дані?

 • У зв’язку з веденням бізнесу, який потребує обробки персональних даних, ваші дані можуть бути передані зовнішнім організаціям, які обробляють персональні дані, на вимогу Адміністратора даних, зокрема: постачальникам ІТ-послуг та рішень, особам, які надають юридичні, бухгалтерські або аудиторські послуги, суб’єкти, що надають послуги консультування, посередники в електронних платежах, організації, що надають поштові чи кур’єрські послуги, маркетингові агентства, кадрові агентства, дослідницькі компанії, якщо такі організації обробляють дані лише відповідно до інструкцій Адміністратора даних. </li >
 • Ваші дані також можуть бути передані організаціям, уповноваженим на їх отримання відповідно до чинного законодавства.

IX. Передача даних за межі Європейської економічної зони

 • Контролер даних передає персональні дані за межі Європейської економічної зони (ЄЕЗ) лише тоді, коли це необхідно та з належним рівнем захисту, насамперед через:
  • співпраця з суб’єктами, які обробляють персональні дані в країнах, щодо яких було видано відповідне рішення Європейської комісії;
  • використання стандартних договірних положень, виданих Європейською комісією;
  • застосування обов’язкових корпоративних правил, затверджених компетентним наглядовим органом;
  • у разі передачі даних до США – співпраця з суб’єктами, які беруть участь у програмі Privacy Shield, затвердженої рішенням Європейської комісії.

X. Які ваші права щодо обробки персональних даних?

 • У зв’язку з обробкою ваших персональних даних ви маєте такі права:
  • право на доступ до ваших персональних даних, включаючи отримання копії данихВи можете отримати інформацію про те, як і в якому обсязі ми обробляємо ваші дані, і, крім того, копію ваших персональних даних. Якщо ваш запит містить копії даних, ви допоможете нам, вказавши копію даних, які ви хотіли б отримати. Контролер даних може стягувати плату за другу та наступні копії, про що ви будете повідомлені. Розмір збору відповідатиме вартості його приготування;
  • право вимагати виправлення персональних данихВи можете подати запит на виправлення ваших персональних даних (якщо вони були неправильно збережені або якщо вони були змінені);
  • право на видалення персональних даних (у певних ситуаціях)Ви можете подати запит на видалення ваших персональних даних (якщо немає підстав для їх обробки Адміністратором даних);
  • право обмежувати обробку данихВи можете подати запит на обмеження обробки ваших персональних даних (якщо ви хочете, щоб Адміністратор даних обробляв ваші персональні дані лише в обмеженому обсязі, в очікуванні вашого заперечення або запиту на виправлення персональних даних, а також якщо ви хочете, щоб дані були збережені у зв’язку з вашими претензіями); < / li>
  • право заперечувати проти обробки ваших данихУ випадку, якщо обробка ваших даних ґрунтується на законних інтересах Адміністратора даних, ви можете заперечити проти такої обробки;
  • право на подання скарги до контролюючого органу, який займається захистом персональних данихВи маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління із захисту персональних даних. Більше інформації на сайті офісу;

   Якщо ваші дані обробляються на підставі згоди або в рамках наданих послуг (дані необхідні для укладання та виконання договорів та надання послуг), ви можете додатково скористатися такими правами:

  • право відкликати згоду, якщо вони обробляються на цій основі.Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання;
  • право передавати персональні дані, тобто отримувати ваші персональні дані від Адміністратора, у структурованому, загальновживаному та машиночитаному форматіви можете подати запит на надання ваших даних у структурованому, загальновживаному та машиночитаному форматі;

Для реалізації вищезазначених прав Адміністратор даних надає такі канали зв’язку:

 • письмово – адреса: „Zszywalnia” ul. Wieniawskiego 6231-436 Краків
 • електронна пошта – адреса електронної пошти: Szkołaaszyciakrakow@gmail.com

У заяві щодо реалізації прав суб’єктів даних слід, якщо можливо, точно вказати, що стосується запиту, а саме:

 • яким правом хоче скористатися особа, яка подає заявку (наприклад, право на отримання копії даних, право на видалення даних тощо);
 • якого процесу обробки даних стосується запит (наприклад, діяльність на веб-сайті «Швейніє», отримання інформаційного бюлетеня з маркетинговою інформацією тощо);
 • яких цілей обробки даних стосується запит (наприклад, маркетингових, аналітичних тощо);

Якщо Адміністратор даних не може визначити зміст запиту або ідентифікувати особу, яка подає заявку на підставі поданої заяви, він запитає у заявника додаткову інформацію.

Відповідь на заяву буде надана протягом 30 днів з моменту її отримання. У разі необхідності продовження цього терміну Адміністратор даних повідомить заявника про причини такого продовження.

У разі подання заявки електронною поштою відповідь буде надана на адресу електронної пошти, з якої було надіслано заявку. У разі письмової заяви (листа) відповідь буде надана письмово (звичайним листом) на адресу, вказану заявником, якщо зміст листа не свідчить про бажання отримати зворотній зв’язок на адресу електронної пошти та якщо адреса електронної пошти буде вказана в заявці.

XI Зв’яжіться з адміністратором даних

У питаннях, що стосуються захисту персональних даних та реалізації прав, пов’язаних з обробкою таких даних, ви можете зв’язатися з нами за допомогою таких каналів зв’язку:

 • письмово – адреса: „Zszywalnia” ul. Wieniawskiego 62 31-436 Kraków
 • електронна пошта – адреса електронної пошти: Szkołaaszyciakrakow@gmail.com

ПОЛІТИКА КУКИ

XII Файли cookie та інші технології

 • «Zszywalnia» повідомляє, що використовує файли cookie (текстові файли) та інші технології на сторінках веб-сайту Zszywalnia.pl та на інших веб-сайтах, якими керує «Zszywalnia», для запису інформації про веб-сайти або підсторінки, які відвідує користувач та його діяльність</ li>
 • Файли cookie (так звані „cookie”) — це крихітні частини інформації, що зберігається веб-браузером. Файл cookie не впливає на програмне або апаратне забезпечення. Файли cookie пов’язуються лише з браузером певного кінцевого пристрою, не вказуючи ім’я чи прізвище користувача (анонімний користувач). Це інформація, збережена сервером на кінцевому пристрої користувача веб-сайту, яку сервер може прочитати щоразу, коли він підключається до пристрою користувача.
 • Термін „інші технології” відноситься до мін. веб-маяки, пікселі та анонімні теги рекламної мережі.
 • Оскільки оголошення та веб-маяки мають передаватися у ваш веб-переглядач безпосередньо із серверів рекламної мережі, ці мережі можуть відображати, редагувати або встановлювати власні файли cookie, як якщо б ви запитували веб-сайт з їхнього сайту.
 • Для цілей, необхідних для укладання або виконання договору з користувачем та надання більш адаптованої пропозиції, а також за наявності чіткої згоди суб’єкта даних, «Швейна» може використовувати профілювання, що означає форму обробки, яка полягає у використанні даних персональних даних для аналізу або прогнозування ваших особистих уподобань та інтересів

XIII. Види cookies

 • На веб-сайтах „Швейні” використовуються такі типи файлів cookie:
  • Автентифікація«Необхідні файли cookie» – інформація, що дозволяє використовувати послуги, доступні на веб-сайті, наприклад «файли cookie для аутентифікації», які використовуються для служб, які потребують аутентифікації на веб-сайті;
  • Безпека«Файли cookie, які використовуються для забезпечення безпеки» – інформація, яка використовується для забезпечення безпеки з метою підтримки механізмів запобігання зловживанням на веб-сайтах, включаючи витік даних або виявлення шахрайства у сфері аутентифікації на веб-сайті;
  • Налаштування„Функціональні файли cookie” – інформація, яка дозволяє запам’ятати налаштування, вибрані користувачем, і персоналізувати користувача, наприклад, з точки зору мови або регіону, з якого приходить користувач, розміру шрифту, зовнішнього вигляду веб-сайту тощо;
  • Продуктивність«Ефективні» файли cookie – інформація, що дозволяє збирати інформацію про використання сторінок веб-сайту;
  • Реклама та надійні партнери«Рекламні» файли cookie – інформація, що дозволяє надавати користувачам рекламний вміст, більш відповідний їхнім інтересам. «Пошиття» дозволяє іншим суб’єктам використовувати файли cookie – т. зв. «Сторонні файли cookie» – інформація, що надається довіреним партнерам (постачальникам послуг, зокрема пошуку, реклами, дослідження в Інтернеті тощо).
 • На веб-сайтах „Швейні” використовуються два основних типи файлів cookie:
  • „сесійні” файли cookie – „сесійні” файли cookie – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої користувача веб-сайту до моменту виходу, залишення веб-сайту або вимкнення програмного забезпечення (веб-браузер).
  • „постійні” файли cookie – „постійні” файли cookie зберігаються на кінцевому пристрої користувача веб-сайту протягом часу, зазначеного в параметрах файлу cookie, або доки вони не будуть видалені користувачем.

XIV. Цілі використання файлів cookie

 • Файли cookie використовуються з метою:
  • Підтримка сеансу користувача веб-сайту (після входу), завдяки якому користувачеві не потрібно повторно вводити логін та пароль на кожній підсторінці веб-сайту;
  • Адаптація вмісту веб-сайтів до вподобань користувача та оптимізація використання веб-сайтів; зокрема, ці файли дозволяють розпізнати пристрій користувача веб-сайту та правильно відобразити веб-сайт відповідно до його індивідуальних потреб;
  • Відповідність вмісту реклами, що відображається в рекламній мережі Google (ремаркетинг);
  • Пам’ятати про відсутність згоди на відображення певного вмісту в майбутньому;
  • Статистичні та аналітичні, включаючи вимірювання поведінки користувачів і трафіку на сторінках веб-сайту за допомогою механізму Google Analytics;
  • Коригування вмісту реклами, що транслюється на веб-сайтах „Zszywalnia”;
  • Вимірювання ефективності (відстеження конверсій) дій, що здійснюються в Медійній мережі Google, партнерських програмах та партнерських мережах;
  • Використання механізму опитувань або опитувань, що вивчають переваги користувачів;

XV Соціальні плагіни

 • Інформаційні допоміжні функції, що надають важливу інформацію та вміст відповідно до індивідуальних потреб користувача, що надходять із серверів організацій, що працюють на веб-сайтах:
  • Facebook, який розміщує кнопки «Подобається» та «Рекомендувати/Поділитися» на сторінках свого веб-сайту, пов’язаних із Facebook. Для цього на відповідних сторінках розміщується код із посиланням на Facebook. Використовуючи кнопку «Подобається» або рекомендуючи зображення чи розділи веб-сайту, а також публікуючи коментар, користувач входить у Facebook, на що поширюються правила захисту конфіденційності Facebook, доступні за адресою: http://en-pl.facebook.com/help/cookies </li >
  • YouTube, який розміщує відеокліпи з YouTube на своєму веб-сайті. Для цього на сторінках розміщується код з посиланням на YouTube. YouTube відстежує відтворення відео відповідно до політики конфіденційності, доступної за адресою: http: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  • Instagram, який розміщує кнопки для додавання фотографій і відео на своєму веб-сайті та кнопку «Подобається», пов’язану з веб-сайтом Instagram. Для цього на відповідних сторінках розміщується код із посиланням на Instagram. Використовуючи кнопку «Подобається» та залишаючи коментар, користувач входить на веб-сайт Instagram, на якому є правила конфіденційності Instagram, доступні за адресою; https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

XVI. реклама

 • Інформація, необхідна, щоб показати вам релевантне оголошення або дізнатися про відвідування рекламодавців. Аналогічно, наші надійні партнери можуть використовувати файли cookie для визначення ефективності реклами. Файли cookie та інші технології дозволяють ефективніше показувати користувачам рекламу, а також збирати для рекламодавців зібрані аудити, дослідження та звіти.
 • „Zszywalnia” повідомляє, що є стороною угоди з:
  • GOOGLE Inc.Як частина рекламних послуг, програмне забезпечення надійних партнерів створює файли cookie на пристрої користувача, які разом з інформацією, зібраною на інших веб-сайтах, можна використовувати для персоналізації вмісту та реклами. Політику конфіденційності вищезгаданих надійних партнерів можна знайти за такими адресами:

   https://policies.google.com/privacy?hl=uk</a >

XVII. Профілювання (включаючи аналітику)

 • Інформація про використання веб-сайтів, які дозволяють налаштувати рекламу відповідно до вподобань і звичок користувачів. На основі цієї інформації, наприклад, можна створити загальні профілі користувачів (включаючи вік, стать, інтереси).
 • Рішення щодо відповідності пропозиції чи надання знижки чи іншої переваги можна приймати автоматично на основі таких критеріїв, як стать, адреси веб-сайтів, на яких були здійснені покупки, кількість та частота покупок. Після визначення відповідності критеріям ІТ-система автоматично надсилає інформацію про надану пільгу, наприклад, знижку.

XVIII. Файли cookie, пов’язані з дослідженням мережі Інтернет/дослідженням поведінки користувачів

 • Файли cookie, пов’язані з Інтернет-дослідженнями/дослідженнями поведінки користувачів, надходять від таких надійних партнерів:
  • GOOGLE Inc.
 • „Zszywalnia” повідомляє, що є стороною угоди з:
  • GOOGLE Inc.
 • Як частина аналітичних послуг, програмне забезпечення Trusted Partners запускає аналітичний код на пристрої користувача, який дозволяє збирати дані та спостерігати за поведінкою користувача, а також створює файли cookie на пристрої користувача, які разом з інформацією, зібраною на інших веб-сайти, можна використовувати для персоналізації вмісту, комерційних повідомлень, маркетингу та реклами.
 • Політику конфіденційності вищезгаданих надійних партнерів можна знайти за такими адресами: https://policies.google.com/privacy?hl=uk</a >

XIX. Як ви можете керувати файлами cookie

 • У багатьох випадках програмне забезпечення, яке використовується для перегляду веб-сайтів (веб-браузер), за замовчуванням дозволяє зберігати файли cookie на кінцевому пристрої користувача. Користувачі веб-сайту можуть змінити налаштування файлів cookie в будь-який час. Ці налаштування можна змінити, зокрема, таким чином, щоб блокувати автоматичну обробку файлів cookie в налаштуваннях веб-браузера або повідомляти про кожне їх розміщення на пристрої користувача веб-сайту.
 • Більшість браузерів дозволяють користувачам керувати файлами cookie у своїх налаштуваннях. Користувачам слід ознайомитися з політикою конфіденційності цих браузерів, щоб дізнатися про їх політику щодо файлів cookie. Обмеження налаштування файлів cookie може погіршити загальну роботу веб-сайту.
 • Якщо ви не хочете отримувати файли cookie, ви можете змінити налаштування свого інтернет-браузера. Однак зауважте, що обмеження використання файлів cookie може вплинути на деякі функції, доступні на веб-сайтах «Zszywalnia». Зокрема, ми застерігаємо, що вимкнення файлів cookie, необхідних для автентифікації, безпеки та налаштувань, ускладнить використання веб-сайтів, а в крайніх випадках може навіть зробити їх неможливим.
 • Щоб керувати налаштуваннями файлів cookie, виберіть веб-браузер, який ви використовуєте, зі списку нижче та дотримуйтесь інструкцій:

Мобільні пристрої:

XX Згода на обробку даних файлами cookie

 • Ваші дані обробляються на основі згоди. Надання згоди на обробку даних файлами cookie є добровільним, іноді необхідним (наприклад, для входу в систему, щоб запам’ятати сеанс). Ви маєте право виправляти, видаляти або обмежувати обробку персональних даних або право заперечувати проти обробки, а також право подати скаргу до контролюючого органу та право на передачу даних. Ви маєте право в будь-який час запросити доступ до своїх персональних даних, змінити їх, а також видалити та відкликати згоду. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.

XXI. З моменту застосування цієї Політики конфіденційності та Політики щодо файлів cookie

 • Ця Політика конфіденційності та Політика щодо файлів cookie діють з 01.01.2020.