Polityka zwrotów i reklamacji

Reklamacja

 

Informujemy, że uczestnikowi kursu przysługuje prawo do reklamacji usługi (kursu) w przypadku kiedy nie spełniła ona jego oczekiwań.

Procedura reklamacji

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez opiekuna merytorycznego i koordynatora organizacyjnego szkolenia KSS ZSZYWALNI klient ma prawo do odbycia bezpłatnie kolejnego kursu, którego dotyczy reklamacja.